Mgr. Lenka Sarnecká

 Life Coach & Klinický psychológVyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UMB v Banskej Bystrici a UKF v Nitre.  Absolvovala som postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore klinická psychológia. Aktuálne pôsobím v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici a Ambulancií klinickej psychológie PhDr. Nárožnej-Kocúrovej. Popri tom som prednášala pre žiakov základných  a stredných škôl na tému sebapoškodzovania a zvládania hnevu. Mám bohaté teoretické ale aj praktické vedomosti a zručnosti z oblasti klinickej psychológie. V rámci osobnostného a profesijného rastu som absolvovala rozličné  odborné kurzy, workshopy a sebaskúsenostné výcviky v oblasti systemickej terapie, arterapie, Life Coachingu a prácou s vnútornými bariérami. Vo svojom voľnom čase sa venujem  publikovaniu článkov v life stylových časopisoch na témy psychológie a life coachingu, rada čítam knihy, venujem sa turistike a umeniu. 

Dohodnite si úvodné stretnutie