Úvodný rozhovor (50min)…………………………………………………………………..35e
Individuálne sedenie – psychologické poradenstvo (50min)……………..40e
Individuálne sedenie – psychologické poradenstvo (90min)…………..70e
Individuálne sedenie – koučovací rozhovor (50min)…………………….…….40e
Individuálne sedenie – koučovací rozhovor (90min)…………………………..70e
Skupinové sedenie (60min)……………………………………………………….………..15e
Nácvik relaxačných techník (30min)…………………………………………..……….25e

Platí sa na konci stretnutia v hotovosti alebo vopred na bankový účet (online stretnutie).

Náhrada za stratu objednanej konzultácie, ktorú klient neodhlási 24 hodín vopred, je plná suma za konzultáciu.