Úvodný rozhovor (50min)…………………………………………………………………..35e
Individuálne sedenie – psychologické poradenstvo (50min)……………..40e
Individuálne sedenie – koučovací rozhovor (50min)…………………….…….40e
Individuálne sedenie – koučovací rozhovor (90min)…………………………..70e
Skupinové sedenie (60min)……………………………………………………….………..15e
Nácvik relaxačných techník (30min)…………………………………………..……….25e